Regulamin BEZPIECZNA GDYNIANKA

 1. Kursy BEZPIECZNA GDYNIANKA są prowadzone przez instruktorów KRAV MAGA POMORZE jako szkoły walki wręcz i samoobrony wg izraelskiego, militarnego systemu KRAV MAGA.
 2. Szkolenie prowadzone jest w formie:
  1. 8 tygodniowego kursu stacjonarnego 1 raz w tygodniu w wymiarze 2h każdy.
 3. Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku
 4. Nieobecność na pierwszych zajęciach, dyskwalifikuje do uczęszczania na kurs i powoduje przekazanie miejsca na kursie osobie z listy rezerwowej.
 5. Dołączenia do grupy szkoleniowej jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków wstępnych:
  1. Stan zdrowia pozwalający na rekreacyjne uprawianie walki wręcz. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu Krav Maga chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun). Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.
  2. Udzielenia zgody podmiotowi obsługującemu BEZPIECZNĄ POLKĘ, na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzenia ewidencji i organizacji szkolenia oraz wysyłania informacji drogą elektroniczną oraz kontaktowania się przez urządzenia GSM. Uczestnik ma prawo edytować lub usunąć podane dane osobowe w każdej chwili;
  3. Ukończone 18 lat;
  4. Adres zamieszkania lub zatrudnienia w Gdyni
 6. Rezerwacja miejsca na Kursie jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Kursu BEZPIECZNA GDYNIANKA.
 7. Zajęcia są nieodpłatne dla uczestniczek i finansowane z Budżetu Urzędu Miasta Gdynia lub innych podmiotów
 8. Uczestnik zajęć ćwiczy na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz posiada zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach samoobrony.
 9. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, miękkie obuwie sportowe oraz zakaz żucia gumy oraz należy zdjąć biżuterię i związać długie włosy.
 10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy poinformować instruktora przed zajęciami (ewentualnie po stwierdzeniu ich wystąpienia w trakcie zajęć).
 11. Na zajęciach obowiązuje zasada zgłaszania instruktorom każdorazowego opuszczenia sali ćwiczeń i meldowania powrotu.
 12. Ze względu na specyfikę zajęć należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników i stosować się do zaleceń instruktorów.
 13. W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia rzeczy osobistych uczestnika zajęć, prowadzący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 14. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbać o sprzęt i infrastrukturę obiektu, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego.